nieuws

Nieuwe nota architectuurbeleid volgend jaar

Geen categorie

Het kabinet komt in het voorjaar van 2008 met een nieuwe nota architectuurbeleid. De contouren van de nota worden opgenomen in de cultuurnota die in juli verschijnt.

Minister Plasterk zei dat in het overleg van de Tweede Kamercommissie OCW over de toekomst van het programma Ruimte en Cultuur/ Architectuurbeleid en het advies van de rijksadviseurs/bouwmeester. Het monumentenbeleid wil hij ontwikkelen vanuit de vraag hoe we Nederland over 20 jaar zien. De commissie bepleit een maatschappelijk debat over de kwaliteit van de ruimte, de culturele opgave daarin en de ontwikkeling van een cultuurpolitieke visie op de inrichting van Nederland. De commissie wil een integrale aanpak van architectuur, erfgoed en kunsten en de aanpak van verrommeling/ruimtelijke vraagstukken. 

www.binnenlandsbestuur.nl

Bron: IPO/IKCRO

Reageer op dit artikel