nieuws

Nationaal plan energiebesparing gebouwen

Geen categorie

Energiebedrijven, woningcorporaties, bouw- en installatiebedrijven hebben samen een plan gemaakt om in woningen en andere gebouwen 30 procent energie te besparen. Die vermindering moet bereikt zijn in 2020. Per jaar worden ongeveer 300.000 woningen en kantoren onder handen genomen. Voor de consument zal dat leiden tot meer wooncomfort en lagere woonlasten.

Dit staat in ‘Meer met Minder’, een nationaal energiebesparingsplan, dat gisteren is aangeboden aan minister Jacqueline Cramer (Milieu). De PvdA-bewindsvrouw ziet het rapport ,,als een belangrijke stap om de doelstellingen van het kabinet voor 2020 te halen.”

Driekwart van de bestaande gebouwen komt in aanmerking voor maatregelen als betere isolatie, efficiëntere installaties en inzet van duurzame energie, zoals zonneboilers of warmtepompen. Met bestaande en gangbare technieken is al heel wat te bereiken, zo blijkt uit het plan. Verwacht wordt dat per woning een bedrag van 4000 tot 6000 euro nodig is.

De 30 procent besparing is alleen mogelijk als ook de overheid de nodige maatregelen treft. De totale investeringen in alle woningen en gebouwen lopen in het plan op tot 20 à 25 miljard euro. De noodzakelijke investeringen moeten worden uitgelokt door ‘financiële prikkels’, zoals aanpassing van hypotheken, een zogeheten groenkrediet of rentesubsidies.

‘Meer met minder’ gaat uit van overheidsbeleid zoals het verstrekken van energielabels aan gebouwen en het plaatsen van 13 miljoen ‘slimme’ elektriciteits- en gasmeters in alle gebouwen. Beter inzicht in het eigen verbruik kan leiden tot op maat gesneden maatregelen. Daarnaast krijgen consumenten die investeren in energiebesparing automatisch een energiebox met producten als tochtstrips, spaarlampen en zogeheten stand-by killers.

Het plan is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de werkgelegenheid. Verbetering van de kwaliteit van woningen en andere gebouwen zal leiden tot 10.000 extra banen in onder andere de bouw en installatiebedrijven. De initiatiefnemers hopen nog dit jaar te kunnen beginnen met enkele voorbeeldprojecten en volgend jaar een begin te maken met de daadwerkelijke uitvoering van het plan.

Bron: ANP

Reageer op dit artikel