nieuws

8,5 miljard voor 26 stedelijke vernieuwingswijken van Amsterdam

Geen categorie

De Amsterdamse woningcorporaties investeren tenminste 8,5 miljard euro in de 26 stedelijke vernieuwingswijken van Amsterdam. Wordt gerekend van begin tot eind van de vernieuwingsoperaties, dan worden daar bijna 30.000 nieuwe woningen gebouwd, waarvan 11.000 sociale huurwoningen.

 Tevens worden er ruim 13.000 woningen gerenoveerd. Dat staat in het Jaarboek 2007 dat Hans van Harten, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, vorige week donderdag presenteerde tijdens het Federatie Jaarcongres in Amsterdam. 
De 8,5 miljard euro worden geïnvesteerd in de 26 stedelijke vernieuwingsgebieden die deels samenvallen met de vijf wijken in Amsterdam die minister Vogelaar officieel heeft aangeduid als ‘aandachtswijken’ als onderdeel van het ’40 wijkenbeleid’. Naast woningen realiseren de corporaties minstens 182.000 vierkante meter bedrijfsonroerend goed en minstens 105.000 vierkante meter maatschappelijk vastgoed. Over veel investeringen zijn harde afspraken met de gemeente gemaakt.

Er lopen verder talloze leefbaarheidsprojecten, bijvoorbeeld op het gebied van sociaal beheer. Energiebesparing speelt vrijwel in alle renovatie- en nieuwbouwprojecten ook een belangrijke rol. Investeringen in gebieden waarvoor nog vernieuwingsplannen worden vastgesteld zijn in deze cijfers nog niet meegenomen. Het totaalbedrag zal dus nog hoger uitvallen.

Van Harten gaf aan dat de investeringen van corporaties van veel groter belang zijn dan het ’40 wijkenbeleid’ van minister Vogelaar. “Dat is slechts het ‘toefje’ bovenop alle lopende programma’s”, aldus Van Harten. “De gelden van het Rijk maken dus echt niet het verschil, hoezeer het kabinet Balkenende IV ons dat ook wil laten geloven”, zo vervolgde hij. 

Ook zonder het 40 wijkenbeleid pakken de corporaties deze wijken aan. Van Harten: “Corporaties zullen zich ook niet beperken tot deze wijken. Wij willen overal in Amsterdam goede huizen in leefbare wijken realiseren.” Volgens Van Harten kan het Rijk wel helpen om ingewikkelde regels die elkaar tegenwerken, op te ruimen.

Van Harten had kritiek op het feit dat het kabinet geen geld heeft gereserveerd voor het 40 wijkenbeleid. “Dat willen ze weghalen bij de woningcorporaties. Maar het kan toch niet zo zijn dat corporaties die, zoals in Amsterdam, al volop investeren in de wijken en buurten, daarna nog een heffing aan de broek krijgen om het ‘toefje’ op de lopende programma’s via Den Haag te financieren”, aldus Van Harten.

bron: IKCRO    

Reageer op dit artikel