nieuws

Watervocabulaire online

Geen categorie

Afgelopen maandag heeft de BNA het Watervocabulaire gelanceerd: een website over bouwen in waterrijke gebieden. De site biedt een overzicht van bouwkundige oplossingsrichtingen voor het bouwen in gebieden met een fluctuerende waterstand.

De site probeert antwoord te geven op vragen zoals: hoe maak je een gebied dat eens in de vijf jaar overstroomt klaar voor bebouwing? Op welke manier hou je het water buiten de deur als je bij een rivier woont die ieder jaar buiten z’n oevers treedt? De afgelopen jaren hebben bewezen dat het niet meevalt om het peil van zowel grondwater als oppervlaktewater stringent op één niveau te houden.

In het BNA Watervocabulaire zijn daarom creatieve en innovatieve bouwkundige oplossingen verzameld, die in staat zijn flexibel in te spelen op een veranderend waterpeil. De mate van verandering en de frequentie waarin deze zich voordoet, zijn leidend voor het ordenen van de verschillende oplossingen.

Op de site worden steeds nieuwe concepten en projecten toegevoegd, waardoor een rijk en actueel overzicht ontstaat.

www.h2olland.nl/watervocabulaire/_beheer 

Bron: BNA

Reageer op dit artikel