nieuws

Plannen en ideeën gezocht voor inrichting vrijkomend Dierenpark Emmen

Geen categorie

De voorgenomen nieuwe plannen van Dierenpark Emmen betekenen dat op termijn, een gebied van ongeveer 12 hectare vrijkomt in het centrum dat opnieuw ingericht gaat worden.

De gemeente wil met de bevolking en belangenvertegenwoordigers via onder meer een klankbordgroep, een gezamenlijkevisie voor deze centrumlocatie ontwikkelen. De bedoeling is dat deze visie in het najaar in de raad behandeld wordt. Om dit te begeleiden is Ashok Bhalotra van het bureau KuiperCompagnons uit Rotterdam ingeschakeld. 

Iedereen kan tot 7 juni ideeën aandragen via het formulier op www.emmen.nl of zich aanmelden voor de klankbordgroep. Alle reacties worden meegenomen bij de planontwikkeling en doorgegeven aan KuiperCompagnons. Op 23 oktober zal deze in een openbare bijeenkomst worden gepresenteerd.

Reageer op dit artikel