nieuws

Vertraging bouw woningen Haaglanden

Geen categorie

Het besluit van de provinciale subcommissie streekplan Zuid-Holland West om de herziening van het streekplan nog niet voor te leggen aan Gedeputeerde Staten betekent een forse vertraging voor de bouw van 3.000 tot 5.000 woningen in Haaglanden.

De vertraging komt doordat de subcommissie die zich bezighoudt met de herziening van het streekplan Zuid-Holland West niet langer zogenoemde deelplannen aan Provinciale Staten wil voorleggen, maar voortaan nadere uitwerkingen van het streekplan zo veel mogelijk wil bundelen.

Volgens Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers staat door de wijziging van de besluitvorming de bouw van 3.000 tot 5.000.woningen in de regio Haaglanden op de tocht.
 
Bij het vaststellen van het streekplan is uitdrukkelijk gekozen voor een nadere uitwerking via zogenoemde transformatiegebieden en studiezones. Dit met als doel concrete bouwplannen snel mogelijk te maken. Het besluit van de subcommissie haalt hier nu een streep doorheen, vindt de NVB. De organisatie dringt er in een brief op aan om de besluitvorming over de voorgestelde herziening van het streekplan niet langer uit te stellen.

Reageer op dit artikel