nieuws

Ter land, ter zee of de lucht in?

Geen categorie

Plannen voor eiland voor de kust van Ter Heijde aan Zee

Ter land, ter zee of de lucht in?

In een toekomstvisie voor de vernieuwing van het kleine kustdorpje Ter Heijde aan Zee, wordt de mogelijkheid geschetst om voor de kust een kunstmatig eiland op te werpen. Samen met een versterking van de kust zelf, moet het dorp voor de komende vijftig jaar bestand zijn tegen de stijging van de zeespiegel. 

Het plan maakt deel uit van een grootscheepse renovatie van het dorp zelf. De woningen zijn zonder uitzondering aan het einde van hun technische levensduur en daarnaast boden ze alleen maar onderdak aan een- of tweepersoons huishoudens. Woningcorporatie Arcade heeft drie toekomstscenario’s opgesteld voor het dorp. In het eerste scenario (lichte bries) worden alle huurwoningen in het dorp vervangen door nieuwbouwwoningen met verschillende soorten woningen. Hierdoor krijgen ook starters en gezinnen de mogelijkheid om zich hier te vestigen. In het laatste scenario (storm) wordt de kust versterkt en voorzien van een ‘bijzonder element’. Hierbij wordt gedacht aan het aanleggen van een eiland met een kasteel of andersoortige bouw. Deze zijn echter nog in een heel pril stadium. 

Reageer op dit artikel