nieuws

Project – Rivierzicht Zuid in Geertruidenberg

Geen categorie

De bouw van 33 herenhuizen die in de Zuiderveste, het eerste deelplan van Rivierzicht Zuid in Geertuidenberg worden gerealiseerd, start naar verwachting eind van dit jaar. De woningen zijn ontworpen door Inbo Architecten Eindhoven. Er is onlangs een begin gemaakt met het saneren en het bouwrijp maken van de grond en de verkoop begint op 9 april tijdens de Dongeburgh Promotiedag.

Project – Rivierzicht Zuid in Geertruidenberg

Het plandeel Rivierzicht Noord en Zuid concentreert zich rond de Dongebrug. In totaal komen hier ongeveer 290 koop- en huurwoningen in diverse prijsklassen. Plandeel Rivierzicht-Zuid –’t Veerse Geer- wordt het eerst ontwikkeld. Hiertoe heeft de gemeente Geertruidenberg een overeenkomst getekend met Rabo Vastgoed. In samenwerking met Gebroeders van Wanrooij Projectontwikkeling worden hier 150 koopwoningen gerealiseerd. Woningstichting Geertruidenberg zorgt voor de bouw van nog eens vijftig huurappartementen en acht huurwoningen. Om de auto zo veel mogelijk uit het straatbeeld te houden, is voorzien in parkeervoorzieningen onder de bouwblokken.

De oplevering van de woningen in de Zuiderveste is begin 2009 gepland.

www.rivierzichtzuid.nl

Reageer op dit artikel