nieuws

Nederland veronachtzaamt duurzaamheid nieuwe gebouwen

Geen categorie

Nederland wordt volgebouwd met kantoren en huizen waarbij niet of nauwelijks wordt gekeken naar de duurzaamheid van deze gebouwen. Samen met het nauwelijks bekende gegeven dat de bouwsector na de landbouw de meest vervuilende industrie ter wereld is, levert dit een situatie op die niet langer aanvaardbaar is.

De Amsterdamse Zuidas is een goed voorbeeld van een project waarbij op gebouwniveau niet met een duidelijke visie wordt gekeken naar duurzaamheid en materiaalgebruik. Iedereen (gemeente, ontwikkelaar, huurder) focust bij de Zuidas en soortgelijke projecten op de ruimtelijke ordening en de (meer of minder fraaie) architectuur en niet op de duurzaamheid van het gebouw zelf. De bestaande wet- en regelgeving voldoet niet.   Het Nederlandse Bouwbesluit stelt nauwelijks serieuze eisen op het gebied van de duurzaamheid van nieuwbouw. 

Dit stelt adjunct-directeur Marlon Huysmans van bouwonderneming Slavenburg. Slavenburg bestaat in 2007 precies 100 jaar en organiseert daarom aanstaande maandag 16 april in Slot Zeist een seminar met nationale en wereldwijde deskundigen op het gebied van duurzaam bouwen.  

 

Reageer op dit artikel