nieuws

Drachten bouwt nieuwe woonwijk voor Zuiderzeelijn

Geen categorie

Aan de zuidkant van Drachten zal vanaf 2012 een nieuwe woonwijk worden gebouwd. De gemeenten Smallingerland en Opsterland presenteerden vrijdag een gezamenlijke visie, waarin onder meer de bouw van vierduizend woningen in Drachten-zuid is opgenomen.

De gemeenten gaan er in de plannen vanuit dat de Friese plaats een station krijgt aan de Zuiderzeelijn. Mocht dit niet doorgaan, dat wordt het aantal geplande nieuwbouwwoningen teruggebracht tot tweeduizend. In beide scenario’s wordt echter uitgegaan van een bouwdichtheid van vijftien huizen per hectare. De groene buffer tussen Drachten en de bossen van de dorpen Beetsterzwaag en Olterterp wordt daarbij niet aangetast door de bouwplannen. 

Bron: Leeuwarder Courant

Reageer op dit artikel