nieuws

Woningbouw Zuidplaspolder opnieuw discussie

Geen categorie

Volgens de PvdA-fractie in de Tweede Kamer moet opnieuw worden gekeken naar grootschalige woningbouw in de Zuidplaspolder, de diepste polder (6,76 onder NAP) van Nederland.

De fractie dringt aan op een heroverweging van de plannen voor 20.000 tot 30.000 woningen. Ze acht de tijd rijp om uit te zien naar alternatieven. Momenteel lopen tal van onderzoeken naar de manier waarop bij bouwplannen rekening kan worden gehouden met de klimaatverandering en met de risico’s van het wassende water. De PvdA wijst ook op de grote kosten die zijn gemoeid met woningbouw in diepgelegen polders. Met het wegpompen van het water is tot in lengte van jaren immers veel geld gemoeid.

Reageer op dit artikel