nieuws

Wet- en regelgeving – Klimaatverandering bepalend voor ruimtelijke inrichting

Geen categorie

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Minister Cramer (VROM) haar prioriteiten voor de komende kabinetsperiode bekend gemaakt. Dit zijn er in totaal acht. Met deze prioriteiten streeft de minister naar een „verantwoorde balans tussen drie aspecten “people, planet en profit”.

Op het gebied van Ruimtelijke Ordening schrijft zij: ”Het coalitieakkoord benadrukt dat uit het oogpunt van duurzaamheid de onderlinge samenhang tussen ruimtelijke ordening, natuur en landschap, infrastructuur en energieverbruik moet worden bevorderd.” Onder de noemer van het programma “Mooi Nederland” legt zij een aantal nieuwe accenten in het kader van de Nota Ruimte. Zij wil de komende jaren de ‘verrommeling’ van Nederland tegengaan. Cramer wil de aanleg van bedrijventerreinen, glastuinbouw en woningen van „nadere spelregels” voorzien. De kwaliteit van het landschap moet worden vergroot. De minister gaat maatregelen formuleren die Nederland klaarmaken voor de gevolgen van de klimaatverandering. Verder wil zij de kwaliteit en duurzaamheid van de woningbouw bevorderen en slimmer en zuiniger omgaan met de ruimte.

Verder wil Cramer een energiebesparing van twee procent per jaar, een verhoging van het aandeel duurzame energie tot twintig procent in 2020 en een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van dertig procent in 2020 ten opzichte van 1990. De minister vindt dat de inbreng van Nederland op het gebied van milieu op Europees niveau moet worden vergroot. Ook wil zij bedrijven stimuleren om schone producten te leveren, onder andere door als rijk zelf deze innovatieve en schone producten in te kopen. Ter stimulering van een beter milieu zullen „schone en zuinige auto’s goedkoper worden en vuile en onzuinige auto’s duurder”. De minister beschouwt de opgave om in het drukke Nederland te zorgen voor een schone en veilige leefomgeving voor burgers, met aandacht voor luchtkwaliteit en geluidsoverlast als een „uitdaging”. De minister van VROM wil tevens aandacht voor landschap en milieu bij alle bouwplannen die de komende jaren voor de Randstad worden gemaakt.

Reageer op dit artikel