nieuws

Project – Het Rodetorenplein in Zwolle

Geen categorie

Aan de oostkant van het Rodetorenplein in Zwolle komt een nieuw gebouw naar ontwerp van Architectenbureau De Zwarte Hond. Onderdeel van de opdracht was om een verwijzing te maken naar verleden. Het woongebouw met commerciële ruimtes op de begane grond komt waar nu nog een parkeerplaats ligt. Hierdoor wordt de oorspronkelijke structuur van de bebouwing op het eeuwenoude plein teruggebracht.

Project – Het Rodetorenplein in Zwolle

De ontwikkeling past in het bestemmingsplan Beschermd Stadsgezicht. Het toekomstige woongebouw en het heringerichte Rodetorenplein zullen beeldbepalend zijn voor het gezicht van de binnenstad. De gemeente, nu nog eigenaar van de grond, heeft met Van Wijnen Projectontwikkeling een reserveringsovereenkomst afgesloten. De grond wordt overgedragen aan de ontwikkelaar zodra het ontwerp is goedgekeurd.

Uniek voor Zwolle is de planontwikkeling voor de nieuwe bebouwing. Al vanaf eind 2005 zijn er archeologische opgravingen gedaan, waarvan de resultaten zijn meegenomen in de planvorming en het ontwerp. In de visie van de ontwikkelaar en de architect wordt de begane grond van bouwblok de zogenoemde ‘foyer’ van het toekomstige evenementenplein met een glazen vloer en gevel waardoor de archeologische resten zichtbaar blijven. 

Bij de ontwikkeling van het ontwerp zijn direct belanghebbenden uit de stad betrokken. Daarvoor is in juni 2006 een klankbordgroep opgericht. Al hun ideeën en suggesties zijn meegewogen en voor zover mogelijk verwerkt in het ontwerp. De knipoog naar het verleden is duidelijk herkenbaar. 

Het voorlopig ontwerp is onlangs gepresenteerd aan het publiek. De formele inspraak vindt medio 2007 plaats in het kader van de bouwvergunning. Als alles volgens plan verloopt kan de bouw eind van dit jaar starten. 

www.binnenstad.Zwolle.nl

Reageer op dit artikel