nieuws

Personalia – Hudig-penning voor Riek Bakker

Geen categorie

Op 22 maart krijgt prof. Riek Bakker de Hudig-penning uitgereikt uit handen van prof. dr. ir. Hugo Priemus De uitreiking door de voorzitter van het bestuur van de Hudig-stichting vindt plaats tijdens de manifestatie ‘Groene Hart in Uitvoering’. Bakker ontvangt de penning vanwege haar grote bijdrage aan nieuwe praktijken van ontwikkelingsgerichte ruimtelijke ordening.

De afgelopen jaren was Bakker betrokken bij de ruimtelijke ordening van vele gebieden in Nederland, waaronder de Kop van Zuid. ‘Als geen ander is zij in staat om plekken en opgaven te signaleren waar een stedebouwkundige ingreep wonderen kan verrichten’, aldus de Hudig-stichting. In 2006 werd Bakker benoemd tot adviseur Gebiedsontwikkeling, daarvoor was zij voorzitter van de adviescommissie Gebiedsontwikkeling.

De Hudig-penning is in 1934 ingesteld ter nagedachtenis aan één der voormannen van de volkshuisvesting en stedebouw in Nederland, mr. D. Hudig. De doelstelling van de stichting is de belangen van de volkshuisvesting en van de stedebouw in Nederland te verdedigen. Daartoe reikt zij periodiek de Hudig-penning uit aan iemand zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de volkshuisvesting of stedebouw.

www.neprom.nl

Reageer op dit artikel