nieuws

Wie O Wie?

Geen categorie

Het tienjarig bestaan van Architectenwerk heeft geleid tot het instellen van een nieuwe prijs: Architect van het Jaar 2006-07. De nieuwe prijs heeft als voornaamste doel om – naast de reeds bekende architectonische kwaliteit van het gerealiseerde werk – de professionaliteit en innovatiekracht van Nederlandse architectenbureaus nader onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers, pers en publiek.

Wie O Wie?

Hieronder de genomineerde architectenbureaus die kans maken op de titel Architect van het Jaar 2006-07: 

– UN Studio – Amsterdam
– Rudy Uytenhaak Architectenbureau – Amsterdam
– De Zwarte Hond – Groningen, Rotterdam
– ONIX Architecten – Groningen
– Group A – Rotterdam
– DP6 Architectuurstudio – Delft
– Venhoeven CS – Amsterdam
– diederendirrix – Eindhoven
– Heren 5 Architecten – Amsterdam
– De Twee Snoeken – Den Bosch
– Architectenbureau Jaco D. de Visser – Vreeswijk

De AW TOP40 wordt jaarlijks door ArchitectenWerk samengesteld op basis van het aantal verschenen artikelen in de vier belangrijkste architectuurtijdschriften; De Architect, Architectuur.NL (voorheen Bouw), Dax magazine en ArchitectenWeb magazine. 

De genomineerde architectenbureaus – de top 10 van de laatste AW TOP40 – worden in de komende maanden door een deskundige jury nader aan de tand gevoeld aan de hand van vijf thema’s: bedrijfsvoering, duurzaamheid, kennisontwikkeling, innovatie en klantvriendelijkheid.

Op basis van de antwoorden stelt de jury per thema een nieuwe ranglijst op; optelling van die ranglijsten leidt – samen met de al bestaande TOP 40 2006 – tot de selectie van de uiteindelijke winnaar, die zich een jaar lang mag tooien met de eervolle titel ‘Architect van het Jaar 2006-07’.

Eind mei 2007 worden de winnaars tijdens een feestelijke bijeenkomst in het zonnetje gezet.

www.architectenwerk.nl/architectvanhetjaar.

 

 

 

Bijschrift

Het stadskantoor van Goes door Rudy Uytenhaak Architectenbureau is een van de projecten die in de vier tijdschrijften zijn verschenen.

Foto: Rudy Uytenhaak Architectenbureau, Amsterdam

Reageer op dit artikel