nieuws

Realisering zorgwoningen krijgt extra impuls

Geen categorie

Zuid-Limburg krijgt een Adviesteam Zorgwoning – een Z-team – dat knelpunten bij de totstandkoming van zorgwoningen gaat wegnemen. Daartoe heeft de Provincie Limburg in samenspraak met gemeenten, zorgaanbieders en corporaties besloten. Het gaat daarbij om de realisering van 5000 zorgwoningen met bijbehorende diensten aan huis. De woningen worden tussen 2006 en eind 2010 opgeleverd; daartoe zijn de betrokken partijen een inspanningsverplichting aangegaan.

Aanleiding tot de vorming van dit team is de constatering dat de plannen voor de bouw van de zorgwoningen weliswaar op de rails staan, maar dat de voortgang niet zo snel verloopt als gewenst en noodzakelijk is. Dit heeft naast regionale en lokale oorzaken ook te maken met de langzame besluitvorming bij het ministerie van VWS en het College Bouw Zorginstellingen. 

Het Z-team is op 5 februari begonnen met haar werkzaamheden. De expertise van de leden ligt in de bouw- en corporatiewereld, zorginstellingen en bij de overheid. In het team is kennis aanwezig over hoe de rijkssubsidieprocedures voor zorgwoningen zijn te versnellen. 

Daarbij zal het Z-team zelf initiatieven nemen om reeds gesignaleerde knelpunten aan te pakken. Partijen die betrokken zijn bij de realisering van zorgwoningen kunnen rechtstreeks een beroep doen op het Z-team en hulp vragen bij het oplossen van knelpunten. 

Bron: Provincie Limburg

Reageer op dit artikel