nieuws

Project – Nieuwe wijk in Almere volgens vedische bouwprincipes

Geen categorie

De Stichting Vredeswijk Almere en Woonstichting Ymere gaan samen een woonwijk ontwikkelen van ruim 150 woningen met voorzieningen die worden gebouwd volgens de vedische bouwprincipes. Hiertoe hebben beide partijen onlangs een intentieovereenkomst getekend. De beoogde locatie voor deze zogenaamde Vredeswijk is het Homeruskwartier in Almere Poort.

Vedisch bouwen, de zogenaamde Maharishi Sthapatya Veda, is een van oorsprong Indiase bouwwijze. Fundamentele wetten van de natuur worden benut om gezondheid en voorspoed te bevorderen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van nauwkeurige wiskundige en eeuwenlang beproefde formules om huizen te ontwerpen met onder meer de juiste verhoudingen, de juiste maten en de juiste oriëntatie op de zon. In Nederland is deze bouwwijze nagenoeg onbekend, maar er is veel interesse getoond om in een dergelijke wijk te wonen, niet alleen vanuit eigen land, maar ook vanuit andere landen. Europese architecten die zijn geschoold in vedisch bouwen hebben toegezegd hun medewerking te verlenen bij de realisatie van de wijk. 

Particulier opdrachtgeverschap is een speerpunt van de gemeente Almere. Ook is hier ruimte voor een grootschalige wijk voor een bijzondere doelgroep. Bovendien maakt Almere deel uit de Randstad, daarmee wordt voldaan aan de wens van de Stichting Vredewijk Almere om het vedisch bouwen op een dynamische en goed gelegen locatie te realiseren.

Woonstichting Ymere ondersteunt het initiatief van de Stichting Vredeswijk en zet graag haar ervaring en deskundigheid in om de Vredeswijk te realiseren.

Reageer op dit artikel