nieuws

Personalia – Opvolger Marjanne Sint bekend

Geen categorie

De ministerraad is vandaag akkoord gegaan met de benoeming van ir. Hans van der Vlist tot Secretaris-Generaal (SG) van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De benoeming is per direct ingegaan.

Van der Vlist (1947) was sinds 1 mei 2001 directeur-generaal Milieubeheer bij VROM en sinds het vertrek van de vorige SG, Marjanne Sint, vanaf begin december 2006 waarnemend Secretaris-Generaal op het departement. 

Van der Vlist was van 1986 tot 1995 lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en in deze functie verantwoordelijk voor de portefeuilles milieu, waterkwaliteit, energie en drinkwatervoorziening. Tussen 1995 en 2001 was van der Vlist Dijkgraaf van het hoogheemraadschap van ‘Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier’ te Edam. 

Reageer op dit artikel