nieuws

Nieuwe ministers

Geen categorie

Jacqueline Cramer (PvdA) voerde ooit actie tegen de kerncentrale in Borssele. In de nieuwe regering van Jan Peter Balkenende wordt ze de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Cramer staat bekend om haar grote deskundigheid op het gebied van duurzaam ondernemen en biobrandstoffen. Milieuproblemen kunnen volgens haar het beste worden opgelost door bedrijven te stimuleren nieuwe technieken en productieprocessen te ontwikkelen. 

Tot minister van Integratie en Wijkverbetering, een nieuwe post in het kabinet, zal Ella Vogelaar (PvdA) worden benoemd. Na haar vertrek uit de vakbond FNV maakte zij in 2000 een geslaagde overstap naar het bedrijfsleven. Tussen 2000 en 2002 was ze projectleider van een Taskforce die een impuls moest geven aan de inburgering van migranten. 

Reageer op dit artikel