nieuws

Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer stap dichterbij

Geen categorie

De provincie Noord-Holland, de ministeries van VROM en LNV en de gemeente Haarlemmermeer hebben afspraken gemaakt over de gebiedsuitwerking voor de regio Haarlemmermeer.

In deze uitwerking moet ruimte worden gevonden voor 15.000 extra woningen. Andere onderwerpen zijn de bereikbaarheid, de waterberging en de ontwikkeling van nieuwe recreatiegebieden. De komende periode wordt een financiële verkenning uitgevoerd. Vervolgens zullen de onderhandelingen worden gestart met de marktpartijen. In 2010 wordt een begin gemaakt met de uitvoering.

Reageer op dit artikel