nieuws

Architectendag Ruimte en Materiaal

Geen categorie

De eerste architectendag op maandag 5 februari op de Bouwbeurs in Utrecht stond in het teken van Ruimte en materiaal. Onder auspiciën van de redactie van de Architect bespraken drie architecten en één constructeur hun visie op dit onderwerp aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Jeroen Geurst, van Geurst en Schulze architecten, legde in zijn verhaal de nadruk op de materialisering van de gevel. Deze is in de ontwerpopvatting van het architectenbureau erg belangrijk, omdat het de vormgever is van de relatie tussen privé en openbare ruimte. Het architectenbureau signaleert de opkomst van een overvloed aan materialen, onderhevig aan modes en oorzaak van een rommelig, heterogeen straatbeeld. Om hier een tegenwicht aan te geven, wordt in de gevel met een beperkt materialenpakket gewerkt. Baksteen en natuursteen hebben de voorkeur omdat deze materialen aansluiten bij bestaande gebouwen. 

Ook Penne Hangelbroek, werkzaam bij Rapp + Rapp, sprak zijn voorkeur uit voor baksteen. Voor elk project waar dit bouwmateriaal toegepast wordt, maken de architecten een zorgvuldige afweging welke soort gebruikt moet worden en welk formaat de steen moet hebben. Hun specifieke eisenpakket heeft bij een aantal projecten geleid tot maatwerk, waarbij de stenen werden geproduceerd volgens hun specificaties. Ter afsluiting werd een fragment getoond uit de film My Architect, waarin de Amerikaanse architect Louis Kahn zijn studenten waarschuwt: “Honour the material you use.”

Na de pauze illustreerde Christiaan Deboutte van META architectuurbureau de stand van zaken in de Belgische bouwpraktijk aan de hand van projecten van zijn bureau. In hun materialisering streven ze vaak naar minimalistische oplossingen. Het “ruwbouw = afbouw” principe resulteert in interieurs waar het kale beton zichtbaar is. Deze imperfecte afwerking is een strategie om veroudering tegen te gaan. Naast een esthetisch beeld, zorgt deze aanpak voor een economisch en een ecologisch voordeel: het kale beton absorbeert de warmte die in het gebouw wordt geproduceerd, waardoor kan worden bespaard op kosten voor koeling en de daarvoor benodigde installaties en verlaagde plafonds. 

De dag werd afgesloten door Gerard Doos van constructiebureau ABT. Hij pleitte voor een integrale aanpak van de ontwerpopgave. Het is de rol van de constructeur om keuzes inzichtelijk te maken. In samenspraak met de architect kunnen vervolgens ontwerpbeslissingen worden genomen die het architectonische beeld versterken. Dit werd geïllustreerd aan de hand van de Universiteitsbibliotheek in Utrecht van Wiel Arets, waar ABT als constructeur bij betrokken was. Doos maakte het publiek duidelijk dat nauwe samenwerking tussen bouwpartners de enige manier is om de visie van een architect met betrekking tot materiaal en detaillering te realiseren.

De ruim 250 toehoorders maakten de eerste architectendag tot een groot succes. Op woensdag 7 februari zal de tweede architectendag gehouden worden. Het programma is te vinden op de site www.sdu-bouwbeursutrecht.nl. Het thema is Licht en Architectuur. Sprekers zijn onder andere Rob Hootsmans (Hootsmans architectuurbureau), Dirk Jan Postel (Kraaijvanger-Urbis) en Rogier van der Heide (ARUP Associates).

Reageer op dit artikel