nieuws

WenR-Invoering Omgevingsvergunning vergroot slagvaardigheid bouwers

Geen categorie

Geheel naar verwachting van Bouwend Nederland heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de omgevingsvergunning dinsdag 11 december 2008 aangenomen. De bedoeling is dat de omgevingsvergunning per januari 2009 in werking treedt.

Bouwend Nederland pleit al lang voor een vermindering van de hoeveelheid vergunningen en de lange duur van vergunningverlening. Om tot een vermindering van de administratieve lasten te komen, wil het Ministerie van VROM de uitvoering van 25 vergunningen voor fysieke bouwprojecten zoveel mogelijk samenvoegen.

Met een vergunningaanvraag, ingediend bij een loket voor alle vergunningen en een procedure, een beschikking, een beroeps- en bezwaarprocedure en kortere doorlooptijden, wordt straks de dienstverlening aan burgers en bedrijven sterk verbeterd.

Voor de reguliere procedure geldt een automatische vergunningverlening als de overheid de aanvraag niet binnen de gestelde termijnen heeft afgehandeld. Ook is het straks mogelijk om de status van de afhandeling van de aanvraag digitaal te volgen (tracking and tracing).

Nadelen voor de bouwbedrijven is mogelijk een investering in ICT en in het begin zal de bouwondernemer meer tijd nodig hebben voor de vergunningaanvraag.

Bouwend Nederland plaatst nog wel een paar kanttekeningbij de invoering. De overheid heeft wel de verantwoordelijkheid een systeem te ontwikkelen waarbij de integriteit van de ingediende aanvraag wordt gewaarborgd. De gemeente dient daarbij een heldere procedure te volgen bij het publiceren en het archiveren van vergunningaanvragen. Ook het intellectuele eigendom van tekeningen zal moeten worden beschermd. 

Bron: www.bouwendnederland.nl

Reageer op dit artikel