nieuws

Open brief over problematiek onderwijshuisvesting

Geen categorie

In een open brief aan de Staatssecretaris van Onderwijs vragen architect Dirk Jan Postel van Kraaijvanger • Urbis en hoofdredacteur van het tijdschrift de Architect, Harm Tilman, aandacht voor de problematiek van de onderwijshuisvesting. Deze week vergaderde de Tweede Kamer over de onderwijsbegroting. De brief is gepubliceerd in het decembernummer van de Architect, dat op 12 december is verschenen.

Volgens de auteurs van de brief lijkt het erop dat architecten op deze wijze niet langer kunnen waarborgen dat de overheid zijn onderwijsplicht kan waarmaken.

In het onderwijs worden standaardvergoedingen gehanteerd, terwijl de huisvestingsopdrachten niet standaard van aard zijn. Verder wordt de Brede School als onderwijsvorm (waarbij meerdere scholen en wijkorganisaties van dezelfde voorzieningen gebruik maken) regelmatig ingezet als verkapte bezuinigingsoperatie. Daarbij wordt vaak aan het oorspronkelijke doel van het verhogen van de efficiëntie voorbij geschoten. Ook kan men met de onderwijshuisvesting door de lage budgetten onmogelijk voldoen aan de huidige ambities op het gebied van duurzaam bouwen. Dit alles gaat nog voorbij aan de wens een inspirerende school te ontwerpen waar opgroeiende mensen graag een langere periode in hun leven verblijven.

De brief is ondertekend mede namens de architecten Chris de Weijer, Marlies Rohmer, Leon Thier en Herman Hertzberger, die ook deelnamen aan het congres Onderwijs en Architectuur. Dit congres vond op 10 oktober op initiatief van de Architect plaats in de Amsterdamse Westergasfabriek en vormde de directe aanleiding voor het schrijven van de brief. Inmiddels heeft Jeanne Dekkers ook haar steun betuigd.

Vindt u ook dat bovenstaande problematiek moet worden aangekaart bij de Tweede Kamer. 
Reageer dan via architect@sdu.nl

Harm Tilman
Hoofdredacteur de Architect

Reageer op dit artikel