nieuws

WenR – Declaratie van goed gedrag

Geen categorie

De nieuwe standaard ISO 21930:2007,Duurzaamheid in de bouw – declaratie van het milieueffectrapportage voor bouwproducten, moet voor architecten, constructeurs, aannemers, opdrachtgevers en gebruikers een bruikbaar gereedschap worden in het bepalen van de effecten van een gebouw en de toegepaste bouwproducten op het milieu.

De standaard beschrijft de principes en biedt een framewerk voor het opstellen van een dergelijke declaratie voor bouwproducten, waarbij de totale levenscyclus van het product in acht wordt genomen. De standaardisering moet helpen om een beter inzicht te krijgen in de milieueffecten van producten gedurende hun hele ‘leven’. Een goed voorbeeld van verwarring over de milieueffecten is bijvoorbeeld low-e glas. Dit glas wordt gezien als een duurzaam product omdat het de opwarming van een gebouw tegengaat, maar blijkt in tegenstelling tot normaal vlakglas weer zeer slecht te recyclen.

www.iso.org

Reageer op dit artikel