nieuws

Techniek – De levenscyclus van lood

Geen categorie

Het recyclen van gebruikte materialen wint snel aan belang als alternatief voor het storten ervan of het inzetten van nieuwe grondstoffen. Bladlood is een koploper op het vlak van recycling “meer dan 90 procent van alle bladlood verkocht in Europa is geproduceerd op basis van gerecycled materiaal en 99 procent van alle bladlood wordt gerecycled”, benadrukt Terry Boon, Lid van de Beheerraad van de European Lead Sheet Industry Association (ELSIA).

In theorie kan de levenscyclus van bladlood eindeloos worden herhaald: er treedt geen enkel kwaliteitsverlies op, om het even hoe vaak of hoe lang het metaal werd gebruikt. Het recycleren van lood is bovendien kostenefficiënt omwille van het lage smeltpunt; er is dus weinig energie voor nodig. 

Systemen voor een “gesloten kringloop” productmanagement staan in vele industriële sectoren nog in de kinderschoenen. Voor bladlood bestaan al ophaal- en collectesystemen. Als gevolg hiervan wordt bladlood bijna nooit op een vuilnisbelt gestort, maar wordt het bijna volledig gerecycleerd. 

TNO deed vorig jaar verschillende onderzoeken naar de milieueffecten van lood in de bouw. Zo is onderzocht wat de gevolgen zijn van ‘afspoeling’ bij lood dat aan de buitenlucht is blootgesteld. “Het onderzoek toont aan dat er geen risico is voor het milieu”, zegt voorzitter P. van Ruyven van de Stichting Bouwlood. Zelfs wanneer daken van gebouwen van het rioolstelsel zouden worden afgekoppeld en het afstromende water direct in het milieu terechtkomt, is er geen milieurisico, blijkt uit de conclusies van TNO. Ook vergeleek TNO de milieuprestaties van bladlood met die van alternatieve waterkerende producten. De vergelijking is gebaseerd op de zogenaamde schaduwkosten van de verschillende alternatieven. Dat zijn de kosten van het gebruik van materialen die gerelateerd zijn aan het vermijden van elk milieueffect. Lood geeft in alle drie de onderzochte toepassingen (bij spouwmuren, bij dakgevelovergangen en bij afvoer van hemelwater) de laagste schaduwkosten. In een derde onderzoek zijn de effecten op het milieu van nieuwe loodlegeringen gemeten. Daaruit blijkt dat de afspoeling drie tot vier keer lager kan uitvallen wanneer er lood met 0,05% koper of 0,1% tin wordt gebruikt. 

Reageer op dit artikel