nieuws

Techniek – Bouwpartijen gaan virtueel ontwerpen en bouwen

Geen categorie

In het bouwproces worden de mogelijkheden van de nieuwste intelligente ICT-toepassingen nog nauwelijks benut. Tijdens de BIMCaseweek 2007 gaan architecten, bouwers, installateurs en toeleveranciers gezamenlijk een groots virtueel bouwwerk realiseren met het Bouwwerk Informatie Model (BIM).

BIM wordt gezien als een van de kansen om het integraal bouwen te bevorderen. Het werken met het BIM staat in de Nederlandse bouwsector nog in de kinderschoenen, maar heeft zijn waarde al bewezen in bijvoorbeeld de luchtvaart- en scheepvaartindustrie. Met BIM wordt niet meer gewerkt met traditionele bouwtekeningen, maar met gedigitaliseerde driedimensionale (3D) beelden. Via softwarepakketten kunnen de verschillende partners in een bouwproject wijzigingen aanbrengen in het ontwerp. Door de intelligente programmatuur zijn de consequenties van die wijzigingen voor bijvoorbeeld de prijs, planning of duurzaamheid, meteen duidelijk.

BIM biedt vele kansen voor ketenintegratie en maakt het mogelijk om doorlooptijden te verkorten, kosten te verlagen en de kwaliteit te verhogen. Alle gebruikers werken op hetzelfde model. Zo komen eventuele fouten eerder aan het licht en niet pas op de bouwplaats. Aan objecten kan ook niet-grafische informatie worden gekoppeld zoals kostprijs, manuren, planning etc. De komende jaren wordt bovendien een reeks aan ondersteunende programma’s op de markt komen voor calculatie, energieberekeningen, bouwbesluittoetsing, projectmanagement en facility management. 

Het belangrijkste doel van de samenwerking in het Bouwhuis In Zoetermeer tijdens de Bimcaseweek is ervaring opdoen en van elkaar leren. De resultaten van het project worden aan het einde van de week gepresenteerd, maar ook tijdens het project is er veel te zien. Zo zijn er doorlopend demonstraties en kunnen bezoekers meekijken en overleggen met de partijen die zich bezig houden met de bouwopdracht. Meer informatie over het project is te vinden op www.bimcaseweek.nl

Reageer op dit artikel