nieuws

PassiefBouwen.nl uit de startblokken

Geen categorie

Het fenomeen is niet nieuw, maar de belangstelling voor passief bouwen neemt hand over hand toe. In een passief gebouw wordt de zomerzon buiten gehouden, terwijl de gewenste winterzon als bijdrage aan de verwarming wordt binnengelaten. In combinatie met goede isolatie en een doordacht ventilatiesysteem, ontstaat zo een thermisch comfortabel gebouw met een goede kwaliteit binnenlucht en een extreem laag energiegebruik.

De Stichting PassiefBouwen.nl is opgericht om passief bouwen te bevorderen en op grote schaal toe te passen. Er is een Wetenschappelijke Raad met landelijk gewaardeerde ‘zwaargewichten’ uit de bouw ingesteld, de eerste deelnemende bedrijven hebben zich gemeld en de website is gelanceerd. De openstelling hiervan wordt gezien als de echte, operationele start van de stichting. 

De website www.passiefbouwen.nl geeft geïnteresseerden een goed beeld van de mogelijkheden van passief bouwen en wijst de weg naar deskundige bedrijven.

Voorzitter van de Stichting PassiefBouwen.nl is Ir. Chris Zijdeveld, die nationaal en internationaal vele functies vervult op het gebied van benutting van duurzame energie en het inrichten van een duurzame samenleving. Het werk van de stichting zal ook een bijdrage betekenen voor de rol van Nederland in Europees verband. Op het gebied van passief bouwen blijven de Nederlandse prestaties vooralsnog achter. De Europese Commissie heeft aangegeven de toepassing van passief bouwen de komende jaren te willen bevorderen in de richting van de nieuwe, Europese bouwnorm. 

Reageer op dit artikel