nieuws

Oplevering – De witte vlek op het bedrijventerrein

Geen categorie

In 2002 werd MIII benaderd om mee te denken over een gebouw, waarin activiteiten kunnen worden ondergebracht die tot op heden op bedrijventerrein vaak geen eigen plek hebben. MIII onderzocht eerst welke functies nodig kunnen zijn op een bedrijvenpark. Welk afzetgebied kennen deze functies en hoe verhouden zij zich tot een groter geheel? Zo ontstond het Quality Centre, dat een verzamelgebouw moet zijn, waarin allerlei diensten zich kunnen vestigen. Voor de architecten was vervolgens de vraag hoe de verschillende Quality Centre’s zich moeten presenteren om de gezamenlijke attentiewaarde te vergroten.

Oplevering – De witte vlek op het bedrijventerrein

MIII heeft gekozen voor een indirecte verwijzing. Functie, vorm en inhoud moeten wat betreft het bureau nog iets te raden overlaten. Het gebouw moet zich echter wel duidelijk onderscheiden en een grote mate van toegankelijkheid uitstralen. De gebouwen die MIII wil maken, waarbij het kenmerkende is dat bij iedere benadering het gebouw zich, net als een sculptuur, anders presenteert. Het programma wordt geordend en gepositioneerd. In een volgende bewerking worden de verschillen die de onderdelen kenmerken naar elkaar toe worden getrokken. 

Voor MIII is het Quality Centre in Almere een pilotproject. Het is het eerste van een reeks geplande Quality Centre’s elders in Nederland, die MIII, in samenwerking met Perik Architectuur, wil gaan bouwen. Op dit moment wordt een Quality Centre in Den Bosch gerealiseerd.   Zwolle, Amsterdam, Eindhoven en Zoetermeer volgen. 

www.m3architecten.com

Reageer op dit artikel