nieuws

Wet en regelgeving – Besluit brandveiligheid gebruik bouwwerken stelt eenduidige regels

Geen categorie

Minister Vogelaar heeft het concept-besluit ‘brandveilig gebruik bouwwerken’ ter bespreking naar de Tweede Kamer gestuurd. Met dit Gebruiksbesluit komen er landelijk eenduidige regels voor het brandveilig gebruik van gebouwen. Het Besluit stelt brandveiligheidseisen die in elke gemeente gelijk zijn. Daarmee komt een eind aan de verschillen tussen plaatselijke bouwverordeningen.

In 80 procent van de gevallen komen algemene regels voor bouwwerken in combinatie met een meldingsplicht in de plaats van de huidige gebruiksvergunning. Een melding moet minstens vier weken voor het gebruik van het gebouw worden gedaan. Na de melding kunnen gemeente of brandweer controleren of aan de brandveiligheidseisen is voldaan. Dat scheelt aanzienlijk in tijd terwijl de brandveiligheid niet minder wordt, omdat altijd aan de regels moet worden voldaan. Een gebruiksvergunning is alleen nog nodig voor de meest risicovolle vormen van gebruik, bijvoorbeeld kinderdagverblijven voor meer dan tien kinderen, basisscholen en hotels en tehuizen met meer dan 10 bedden. 

Naar verwachting kan het Gebruiksbesluit medio 2008 in werking treden. De bedoeling is de procedure voor de gebruiksvergunning en gebruiksmelding te zijner tijd in te bedden in de procedure voor de omgevingsvergunning.

Reageer op dit artikel