nieuws

WenR – Cramer loodst wet Luchtkwaliteit door Eerste Kamer

Geen categorie

De Eerste kamer is vandaag akkoord gegaan met de Wet Luchtkwaliteit. Dankzij deze wet kan Nederland doorbouwen én de luchtkwaliteit verbeteren. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer ging de minister in op de drie belangrijkste onderdelen van de wet, het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), de betekenis van de wet voor kleine en grote ruimtelijke ingrepen en de zogenoemde ‘gevoelige’ bestemmingen.

 Het NSL is de kern van het wetsvoorstel, in gebieden waar de normen voor luchtkwaliteit niet worden gehaald (overschrijdingsgebieden) gaan betrokken overheden in gebiedsgerichte programma’s de luchtkwaliteit verbeteren. Het NSL bevat zowel de ruimtelijke ontwikkelingen die de luchtkwaliteit verslechteren als de maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren. Het NSL zorgt ervoor dat overal de grenswaarden worden gehaald. De rijksoverheid coördineert het programma. Een groot deel van de maatregelen uit net NSL wordt nu al uitgevoerd. Het NSL treedt in het voorjaar van 2009 formeel in werking.

Het onderscheid in kleine en grote projecten gaat over de mate van verslechtering die het gevolg zijn van deze projecten. Een project is “klein” als het slechts in geringe mate (ofwel “niet in betekenende mate”) leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. De grens ligt bij 3% van de door Europa voorgeschreven grenswaarde voor de luchtkwaliteit. De meeste ruimtelijke projecten in Nederland leiden nauwelijks tot een lagere luchtkwaliteit en hoeven daarom niet meer afzonderlijk te worden getoetst op de grenswaarde. Grotere projecten daarentegen kunnen worden opgenomen in het NSL-programma mits overtuigend wordt aangetoond dat de effecten van dat project worden weggenomen door de maatregelen van het NSL.

De minister maakt een uitzondering voor ‘gevoelige bestemmingen’. Zij wil kwetsbare groepen zoveel mogelijk beschermen tegen ongezonde lucht. Daarom zullen nieuwe scholen, kinderdagverblijven en verpleeghuizen op locaties waar sprake is van overschrijding van de grenswaarden voor de luchtkwaliteit voortaan 100 meter vanaf de snelweg en 50 meter vanaf de provinciale weg worden gebouwd. De minister zal deze voorschriften zo snel mogelijk vastleggen in de regelgeving. 

www.minvrom.nl

Reageer op dit artikel