nieuws

Techniek – Isolatie verdient de voorkeur

Geen categorie

Er zijn tal van maatregelen die genomen kunnen worden om het energieverbruik in gebouwen te verminderen en daarmee de energieprestatiecoëfficiënt te beïnvloeden. Uit een onderzoek van UPS Marketing Consultancy is gebleken dat door de verschillende bouwpartijen de voorkeur uitgaat naar het toepassen van isolatie.

23 procent van de ondervraagden verkoos isolatie boven de warmtepomp (11 procent) als meest efficiënte maatregel om de epc te beïnvloeden. Op andere isolatievormen zoals WTW-systemen, dubbel glas en het benutten van zonne-energie   werd respectievelijk door 7, 6 en 5 procent gestemd.  

Uit het onderzoek is verder naar voren gekomen dat van de geënquêteerden 37 procent niet een specifiek product benoemt als het ideale isolatieproduct. Onder installateurs is dit zelfs 49 procent.   Het onderzoek toont aan dat de epc wordt gevormd door een combinatie van factoren, waarbij het moeilijk is aan te geven welke hiervan het meest efficiënt is. De epc wordt verkregen door de juiste balans tussen bouwkundige (gebouwenschil) en installatietechnische zaken. 

De energieprestatiecoëfficiënt (epc) is een maat voor het energieverbruik van een gebouw. Hoe lager des te beter de energie-efficiëntie. De epc wordt berekend op basis van de gebouweigenschappen, de gebouwgebonden installaties en een gestandaardiseerd gebruikersgedrag. 

De resultaten komen voort uit onderzoek onder bezoekers van BouwPanel.nl, waarvoor deze zomer 787 online enquêtes zijn afgenomen. De respondenten kregen de volgende open vraag voorgelegd: “Wat is in uw ogen het meest efficiënte product om de epc van een gebouw te verminderen?”

Reageer op dit artikel