nieuws

Havenbedrijf van de toekomst

Geen categorie

Zes architectenbureaus werden door het Nederlands Architectuur Instituut gevraagd een visie op (delen en aspecten) van het Rotterdamse havengebied te ontwikkelen. Dit om de beeldkwaliteit van de haven te verbeteren. Op www.havenvandetoekomst.nl worden de resultaten gepresenteerd.

De opdracht was om in hun onderzoek naar de beeldkwaliteit van de Rotterdamse haven alle aspecten te betrekken die van invloed zijn op de beleving van de ruimtelijke omgeving en de objecten in deze omgeving, zowel fysiek als mentaal.

De deelnemende bureaus met hun presentatie zijn:

MVRDV: W€lcom€ to €port.

West 8 urban design and landscape architecture: Vierluik, vier perspectieven op beeldkwaliteit.

Ronald Rietveld Landschapsarchitectuur: Beeldkwaliteit haven Rotterdam (A15 bundel en hoofdvaarwegen).

H+N+S Landschapsarchitecten in samenwerking met Enno Zuidema Stedebouw: 

Rotterdammer Haven: entrees van het havengebied en de dorpen; de hoofdvaarwegen en Distriparken.

Mecanoo: Een haven voor de A-15.

Maxwan: Harbour Park: Een haven die geeft.

Op www.havenvandetoekomst.nl kunnen bezoekers op verschillende manier door de plannen en ideeen ‘bladeren’. Dit kan door middel van een kaart waarop de belangrijkste ontwerpen zijn uitgelicht, maar ook aan de hand van de analyses en ideeën per bureau. 

In de webpresentatie zijn verschillende interviews met gebruikers van de haven te bekijken. Ook dragen panoramafoto’s bij aan de belevingskwaliteit van de Rotterdamse haven.  

De belangrijkste conclusie uit het project is volgens het NAi dat “alleen fysieke ingrepen niet volstaan. Beeldkwaliteit vraagt om een integrale aanpak. Voor het vervolg –een meerjarenprogramma beeldkwaliteit- wordt daarom gewerkt aan vier pijlers: 1. Het gezicht van de haven (fysieke maatregelen bij bedrijventerreinen en buitenruimte. 2. De attractieve haven (meer aantrekkelijke openbare voorzieningen). 3. Het beleven van de haven (panorama bewegwijzering, actief communicatiebeleid). 4. Haven van de toekomst (verkennende studies naar bijvoorbeeld innovatief ruimtegebruik.”

 

Reageer op dit artikel