nieuws

De school als brede opgave

Geen categorie

De stand van zaken in de Nederlandse scholenbouw was het onderwerp van een door de Architect georganiseerd symposium in de Westergasfabriek te Amsterdam. Middels lezingen, podiumgesprekken en tafelgesprekken met de deelnemers, ontstond een beeld van een opgave waarin de nodige problemen spelen.

De school als brede opgave

Rijksbouwmeester Mels Crouwel vond dat we niet moeten klagen over de kwaliteit van de scholenbouw in Nederland. De scholenbouwprijs en het jaarboek laten zien dat het prima gaat. Janny Rodermond, directeur van het Stimuleringsfonds voor Architectuur, was pessimistischer: de mooie uitschieters ontnemen ons het zicht op de grijze middenmoot. Rodermond ziet de kern van het probleem op het politieke vlak. De zorg voor het onderwijs ligt bij het desbetreffende ministerie terwijl de budgetten worden bewaakt door het ministerie van financiën. Hierdoor wordt het onderwijs niet in verband gebracht met de culturele opgave van de architectuur.

De zaal en de sprekers delen in de door Rodermond geschetste malaise. De afstand tussen de opdrachtgever en de gebruiker is te groot, evenals die tussen de gebruiker en de architect. Nieuwe opdracht- en contractvormen vergroten deze afstand. De notoir lage budgetten moesten het ook ontgelden.

Wat in alle bijdragen doorklonk, is het belang dat wordt gehecht aan de opgave. Het onderwijs – en daarmee het welzijn van onze kinderen – gaat ons aan het hart. Het woord geborgenheid viel meermaals, net als veiligheid en bescherming. Er leek onder de aanwezigen consensus te bestaan over de bredere, culturele betekenis die achter de programma’s van eisen schuilgaat.

In de ‘key note lecture’ deed Herman Hertzberger van zich spreken. Zijn betoog ontsteeg het cynisme over de budgetten en de politiek. In plaats daarvan richtte hij zich op de kansen die er liggen. Voorbeelden uit zijn eigen rijke oeuvre illustreerden wat er mogelijk is wanneer de belevingswereld van het kind als uitgangspunt wordt genomen. Een passend sluitstuk voor een dag waarin naarstig is gezocht naar nieuwe mogelijkheden.

Reageer op dit artikel