nieuws

Techniek – Betrouwbare kleuren

Geen categorie

Tot nu toe moesten verschillen in kleurnuance tussen afzonderlijke led’s van een kleur op de koop toe worden genomen. ERCO past in zijn led-varychrome-armaturen voor het eerst een nieuwe techniek voor kleurcompensatie toe, die voldoet aan de hoge eisen ten aanzien van de lichtkwaliteit.

Techniek – Betrouwbare kleuren

Door de kleurcompensatie krijgt de gebruiker voor alle armaturen van een bepaald type exact dezelfde kleurnuance van het licht. Om een betrouwbare kleurprecisie te realiseren, wordt elk kleurgecompenseerde ERCO-armatuur in de fabriek gemeten en afgesteld. Daarvoor bepaalt een computerondersteund meetinstrument de lichtstroom en dominante golflengte van elk RGB-kanaal van de armatuur en vergelijkt de gemeten waarden met de ingestelde waarden. Op basis van deze vergelijking berekent de software compenserende factoren die blijvend in de apparatuur wordt opgeslagen. De productversies die daardoor ontstaan worden op het typeplaatje van de armaturen vermeld, zodat ze bij vervanging door ERCO kunnen worden nageleverd of zelfs opnieuw worden geproduceerd.

www.erco.com

Reageer op dit artikel