nieuws

Soeters én Uytenhaak tevreden met uitspraak

Geen categorie

Nieuwe ontwikkelingen in de soap rond de architectenselectie voor het Stadskantoor en stationsgebouw in Delft. Na een lange selectieprocedure, met de nodige strubbelingen, kwamen de ontwerpen van Rudy Uytenhaak architectenbureau en Soeters Van Eldonk architecten als beste uit de selectieprocedure.

Soeters én Uytenhaak tevreden met uitspraak

Volgens Soeters is hierbij niet gehandeld volgens de regels zoals die zijn vastgelegd in de aanbestedingsstukken. Hij spande daarom eind vorig jaar een kort geding aan tegen de gemeente Delft en het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone (OBS). Terwijl Uytenhaak door de selectiecommissie het hoogste rapportcijfer kreeg toegekend, is het ontwerp van Soeters door de inwoners van Delft beloond met het hoogste cijfer. Zonder afronding had het ontwerp van Soeters het hoogste rapportcijfer. Mét afronding eindigen beide ontwerpen gelijk met een 7,2.

De rechter heeft in haar uitspraak op 9 januari beslist dat het OBS de aanbestedingsprocedure opnieuw moet uitvoeren. In hun persberichten laten zowel Uytenhaak als Soeters weten tevreden te zijn met deze uitspraak. In zijn persbericht schrijft Uytenhaak vertrouwen te hebben dat de selectiecommissie haar werk weer goed zal doen, hierbij zinspelend op de eerder uitgesproken voorkeur voor zijn ontwerp. Soeters op zijn beurt, rekent er op dat bij de herziening het afronden van de rapportcijfers achterwege wordt gelaten, en de opdracht aan zijn bureau wordt gegund.  

De rechter oordeelde tevens dat de bezwaren van Mecanoo, KraayvangerUrbis en Uytenhaak tegen het ontwerp van Soeters, ongegrond zijn. Het ontwerp van Soeters is op het dak voorzien van windmolens. Dit wordt door de andere architectenbureaus als onreglementair gezien, omdat de molens niet binnen het bestemmingsplan passen.

Reageer op dit artikel