nieuws

Nieuwe formule in de woningbouw

Geen categorie

Om particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw te stimuleren, is in Breda onlangs de stichting ‘Architecten Bouwers’ opgericht. Deze stichting gaat de formule ‘Architecten Bouwers NL’ beheren. Het bestuur hiervan wordt gevormd door Frank Toeset (voorzitter), Steven Daelman en Peter Staats.

Architecten Bouwers NL is een innovatieve formule voor architecten en particuliere opdrachtgevers in de Nederlandse woningbouw. Het stelt de opdrachtgever in staat om zonder al te veel risico tegen een concurrerende prijs een door een architect op maat ontworpen woning te bouwen. De formule is gebaseerd op de Belgische formule ‘Architecten Bouwers’ en aangepast voor de Nederlandse markt.

Bij het particulier opdrachtgeverschap, individuele woningen op vrije kavels en initiatieven van kopersverenigingen die kleine clusters ontwikkelen, is het projectmanagment zo compact mogelijk gehouden. De architect organiseert zowel het ontwerp als de uitvoering. Planning, coördinatie en onderlinge afstemming van de bouwpartners vallen onder zijn verantwoordelijkheid. Hierdoor vervalt een volledige managementlaag, waardoor op kosten kan worden bespaard en de communicatie vereenvoudigt. 

Door de ‘verzekerde prijs- en termijngarantie’, onderdeel van de overeenkomst tussen architect en opdrachtgever, heeft de laatste al in een vroeg stadium in het proces absolute zekerheid. Bouwrisico’s tijdens de uitvoering en voor een periode van tien jaar na definitieve oplevering zijn gedekt in de ‘bouwpolis voor de opdrachtgever’. 

Voorafgaand aan de oprichting van de stichting is, onder begeleiding van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de introductie van de formule. In de eerste helft van 2007 wordt deze voorgesteld aan architecten, de particuliere opdrachtgevers maken rond september 2007 kennis met het initiatief.

www.a-b.be

Reageer op dit artikel