nieuws

Wet- en regelgeving – CO2 uitstoot van woningen moet omlaag

Geen categorie

Binnen de Europese Unie verbruiken gebouwen 40 procent van de totale gebruikte energie en produceren ze 30 procent van alle CO2-uitstoot. Promovendus Minna Sunikka verwijt woningcorporaties en marktpartijen een gebrek aan daadkracht bij het verbeteren van de energiezuinigheid van bestaande woningen. Nationale en lokale overheden moeten daarom een actievere rol spelen bij het stimuleren van duurzame verbetering, concludeert Sunikka.

Op dit moment laten de lidstaten het initiatief over aan de markt. Omdat energiezuinige verbeteringen de waarde van woningen verhogen, wordt er van uitgegaan dat marktpartijen daarom verbeteringen zullen doorvoeren. Bovendien is er het vertrouwen dat ook marktpartijen voldoende met het milieu zijn begaan om die verbeteringen door te voeren. Zonder actief overheidsingrijpen blijkt de markt echter beperkt bereid om milieuproblemen aan te pakken. Milieutechnische verbeteringen worden door marktpartijen alleen overwogen ‘mits er geen extra kosten zijn’ of ‘indien mogelijk’. Ondanks stijgende energieprijzen blijft de netto actuele waarde van de investeringen negatief. Het feit dat er economische obstakels zijn, bewijst volgens Sunnikka het beperkte gebruik van bijvoorbeeld belastingvoordelen en leningen onder gunstige voorwaarden als beleidsinstrumenten. Een dwingend overheidsbeleid en samenwerking tussen de overheid en de marktpartijen is daarom volgens Sunikka effectiever. 

Reageer op dit artikel