nieuws

Project – Woningbouwplan Haarlemmermeer-Bollenstreek

Geen categorie

De gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek is op 27 juni door de gedeputeerden Ruimtelijke Ordening van de provincies Zuid- en Noord-Holland overhandigd aan minister Dekker.

Het plan geeft een positief antwoord op de vraag of en hoe er buitenstedelijk 10.000 tot 20.000 woningen kunnen worden gebouwd in de regio in de periode 2010-2030. In de Amsterdamse regio zijn totaal 150.000 woningen nodig om in de toekomstige woningbehoefte te kunnen voorzien.

De Bollenstreek en de Haarlemmermeerpolder vormen een regio met bedrijvigheid van internationaal en economisch belang. Voldoende woningaanbod is daarom noodzakelijk. De provincies Zuid- en Noord-Holland vragen het Rijk de realisatie van de woningen te steunen en de randvoorwaarden van de Nota Ruimte aan te passen, zodat bebouwing in Hoofddorp-West mogelijk is. Ook vragen zij om een extra bijdrage voor natuur en recreatie in dit gebied. Er moet voldoende bollenareaal beschikbaar blijven en waar nodig compensatie plaatsvinden. Ook zijn investeringen in infrastructuur nodig. 

Buitenstedelijk zien de gemeenten en de provincies onder meer mogelijkheden voor de bouw van ongeveer 10.000 woningen in de Westflank van de Haarlemmermeer en ongeveer 3.000 woningen in de Bollenstreek. Binnenstedelijk kunnen in de Haarlemmermeer 5.000 woningen extra worden   gebouwd. In de Bollenstreek kunnen er 6.700 worden gerealiseerd, waarvan 4.000 zijn opgenomen in de huidige plannen.

Zie: www.gebiedsuitwerking.nl

Reageer op dit artikel