nieuws

Project – Kazerneterrein wordt groene woonwijk

Geen categorie

Op 28 juni heeft de gemeente Arnhem het schetsplan ‘Groene Treden’ gekozen als winnend ontwerp voor de locatie Saksen Weimar. Het geselecteerde plan is van Buro Lubbers (landschapsarchitectuur en stedebouwkundige ontwerp) samen met Giesbers Groep, Vivare woningstichting, Westerbeek Vastgoed, Grontmij en architectenbureau Braaksma en Roos (uitwerkingen van het monument).

Project – Kazerneterrein wordt groene woonwijk

Er waren voor deze prijsvraag 25 schetsplannen ingeleverd. De gemeente heeft de plannen getoetst aan de gestelde randvoorwaarden. In dit proces is zij begeleid door het bureau Draaier & Partners. Ook waren er twee buurtbewoners bij betrokken, als vertegenwoordigers van het wijkplatform.

Het voormalige kazerneterrein Saksen-Weimar in Arnhem-Noord moet worden herontwikkeld tot een groene woonwijk met circa 450 woningen rondom een centrale brink. Het terrein is ongeveer 19 hectare groot. De gemeente zal de komende tijd nadere afspraken maken met de winnende partij. Na volledige overeenstemming, kan een uitwerking plaatsvinden van schets naar stedebouwkundig plan.

Reageer op dit artikel