nieuws

Project – Belastingkantoor Doetinchem door publiek-private samenwerking

Geen categorie

De Rijksgebouwendienst ontwikkelt ten behoeve van de Belastingdienst een kantoorgebouw in het stationsgebied van Doetinchem, aan de zuidkant van de spoorlijn. De bouw gaat in 2007 van start. In 2009 betrekt de Belastingdienst het nieuwe pand.

Het project wordt via publiek-private samenwerking (PPS) uitgevoerd. Dit betekent dat de bouw, het gebouwbeheer en een aantal facilitaire diensten voor een periode van vijftien jaar worden uitbesteed aan een private partij. Deze marktpartij zorgt ook voor de financiering. De Rijksgebouwendienst treedt hierbij op als aanbestedende dienst. De keuze voor deze samenwerking sluit aan bij de wens van het kabinet om meer PPS-projecten uit te voeren.

Het nieuwe kantoor is een samenvoeging van een aantal kleinere regionale vestigingen. Door deze concentratie kan de Belastingdienst op efficiëntere wijze zijn taken uitvoeren. Het nieuwe kantoor wordt voorzien van flexibele, niet-persoonsgebonden werkplekken.

Reageer op dit artikel