nieuws

Woonkwaliteit per vierkante meter

Geen categorie

De kwaliteit van de woonomgeving heeft een belangrijke invloed op de prijs van koopwoningen. Vooral in de stad, maar ook op het platteland, bepaalt de omgeving voor meer dan de helft de prijs van een woning.

Bij de aankoop van een woning laten de bewoners zich vooral leiden door de nabijheid van werkgelegenheid en snelwegen, van groen en water en de sociale status van de wijk.
Dure huizen bouwen is onvoldoende om levensvatbare wijken te bouwen. Zonder aandacht voor de leefbaarheid van de wijk en de wensen van de verschillende groepen is een dergelijk beleid tot mislukken gedoemd. Bij het ontwerpen van nieuwe buurten en bij de herstructurering van bestaande wijken dient door ontwikkelaars meer rekening te worden gehouden met de wensen en verlangens tot de woning en woonomgeving.Dit staat in een onlangs verschenen studie van het Ruimtelijk Planbureau. 
De onderzoekers verkennen in de studie ‘De prijs van de plek. Woonomgeving en woningprijs’ welke aspecten van de woonomgeving belangrijk zijn en hoe groot de invloed hiervan is voor de toekomstige bewoners.

‘De prijs van de plek. Woonomgeving en woningprijs’, 22,50 euro, ISBN 90-5662-479-2 / 978-90-5662-479-8. Het rapport is als PDF ook beschikbaar via de website www.rpb.nl

Reageer op dit artikel