nieuws

Congres Woningbouw en Architectuur: een peptalk over de noodzaak van toewijding

Geen categorie

In Nederland gaapt tussen het huidige woningaanbod en de woningvraag een flink gat. Het accent ligt momenteel op het opvoeren van de productie, ondermeer via opjaagteams die de corporaties en overheden ondersteunen. Ook worden de rollen van de woningcorporaties en de gemeenten herijkt.

De discussie over kwaliteit wordt op dit moment niet gevoerd. Reden voor de redactie van de Architect om vier architecten te laten vertellen wat zij denken dat kwaliteit in de woningbouw is en waar zij kansen zien deze te realiseren. De presentaties waren persoonlijk en dus wijd uiteenlopend, maar hierdoor ook inspirerend. Want zoals Olivier Thill het verwoordde: alleen als architecten de woningbouwopgave betrokken en met aandacht tegemoet treden, zal dit leiden tot kwalitatief goede woningbouw. Hiermee benoemde hij direct de gemeenschappelijke deler van de sprekers deze middag, die het belang van dit punt grotendeels aan de hand van hun eigen projecten onderstreepten. 

Bjarne Mastenbroek ging het meest van alle sprekers in op de keuzes in de ruimtelijke ordening en de gevolgen voor de woningbouw. Hans van der Heiden ging in op de onderbelichte opgave van de herstructurering waar nog veel kwalitatieve winst kan worden gemaakt. Liesbeth van der Pol hield aan de hand van verleidelijke plaatjes een retorisch betoog over haar keuze om de woningen in Empel te ontwerpen als het ‘all american dream’ woonhuis. 

Reageer op dit artikel