nieuws

MVRDV en de varkens

Geen categorie

Nu de plannen voor een varkensflat in de buurt van Zaanstad zijn afgewezen, is het onwaarschijnlijk dat het voorstel Pigcity van MVRDV ooit wordt gerealiseerd.

MVRDV en de varkens

Tijdens een overleg tussen milieu- en dierenorganisaties en de initiatiefnemers, waaronder het ministerie van LNV, de Universiteit van Wageningen en enkele geïnteresseerde investeerders, bleek dat de eerste partijen geen verbetering van het welzijn van de varkens verwachtten. Om de tafel zaten onder anderen Stichting Wakker Dier, Milieudefensie, Natuur en Milieu, de Dierenbescherming, Boer Consument en Platform Aarde. De initiatiefnemers hadden noch de omstandigheden waarin de dieren zullen worden gehouden, noch de milieumaatregelen precies uitgewerkt. Ook andere belangrijke bezwaren, zoals industrialisering van de sector, het mestoverschot en de aanhoudende afhankelijkheid van veevoersoja uit Zuid-Amerika, konden de initiatiefnemers niet wegnemen. 

De website van Milieudefensie geeft een uitgebreid overzicht van de nadelen van zogenaamde ‘agroflats’: 

http://www.milieudefensie.nl/landbouw/activiteiten/bio-industrie/varkensflats  

MVRDV publiceerde haar plannen voor Pigcity in 2001. Het voorstel was onderdeel van een onderzoek, dat in opdracht van het ministerie van LNV werd gehouden naar mogelijke toekomstscenario’s voor de Nederlandse varkenshouderij. Het voorstel behelsde 76 torens van 622 meter hoog, waar de varkens onder diervriendelijke omstandigheden worden gehouden. 

Reageer op dit artikel