nieuws

Winsemius luidt noodklok over achterstandswijken

Geen categorie

Nederland telt 140 wijken met een opeenstapeling van problemen en achterstanden. Daarvan bevinden er veertig zich in de gevarenzone. Allochtone jongeren ontsporen, de middeninkomens trekken weg, de segregatie in het onderwijs is verscherpt en bevolkingsgroepen staan met de rug naar elkaar.

Winsemius luidt noodklok over achterstandswijken

 Dit schrijft de minister van VROM Pieter Winsemius in een brief over de toekomst van de stedelijke vernieuwing, die gisteren naar de Tweede Kamer is verstuurd.
Winsemius neemt daarmee afstand van zijn voorganger, minister Sybilla Dekker, die het grote stedenbeleid juist wilde gaan afschaffen. 
Om te voorkomen dat meer wijken afglijden is in de toekomst een jaarlijkse investering van 1 tot 1,4 miljard euro nodig. Deze rijksbijdrage zou over een periode van tien jaar ruim 160 miljard aan investeringen door andere partijen kunnen genereren. 
De minister acht in de toekomst een blijvende betrokkenheid vanuit het Rijk noodzakelijk om de leefkwaliteit van steden te bevorderen en een dreigende tweedeling in de stedelijke gebieden tegen te gaan. 
Met meer ambitie acht Winsemius het mogelijk om het aantal achterstandswijken terug te brengen. Dit is niet alleen nodig om een sociale tweedeling te voorkomen, aldus de minister, maar ook om krachtige steden te ontwikkelen die de economie van Nederland kunnen aanjagen.

Reageer op dit artikel