nieuws

Thomsen: vraagtekens bij sloop woningen

Geen categorie

Afscheidsrede hoogleraar TU Delft

In Nederland worden te snel te veel huizen gesloopt, aldus André Thomsen bij zijn afscheid als hoogleraar aan de TU Delft. Als gevolg daarvan neemt de schaarste op de woningmarkt toe. Thomsen pleit voor een betere controle op woningcorporaties, onder meer door de bewoners instemmingsrecht te geven. 

De huidige woningvoorraad bedraagt 6,9 miljoen woningen. In het huidige vervangingstempo zal langer met deze woningen moeten worden gedaan. Ondanks het feit dat de technische kwaliteit hoog is en ondanks de toenemende schaarste worden toch veel sociale huurwoningen gesloopt, aldus Thomsen. Woningcorporaties zouden zelfs plannen hebben voor een verdrievoudiging van de afbraak. Met renovatie en hergebruik kunnen echter resultaten worden geboekt die de vergelijking met nieuwbouw goed doorstaan.

Reageer op dit artikel