nieuws

Project – Meervoudige ontwerpopdracht Pontsteiger

Geen categorie

De Amsterdamse architectenbureaus Meyer en Van Schooten, Arons en Gelauff, en het in New York gevestigde Architectonics gaan ideeën ontwikkelen voor één gebouw of een ensemble van gebouwen op en rondom Pontsteiger in Amsterdam.

Het ontwerp moet bestaan uit 225 tot 250 woningen in marktsector en 2000 vierkante meter ruimte voor publieke voorzieningen. De meervoudige ontwerpopdracht is uitgeschreven door De Principaal, BB De Dijk (Ymere/Bouwfonds) en Delta Forte in samenwerking met het staddeel Westerpark. Voorafgaande aan de beoordeling door de selectiecommissie kunnen in maart 2007 omwonenden en belangstellenden de verschillende ontwerpen bekijken. De reacties vanuit het publiek worden door de commissie in hun overwegingen meegenomen. Het winnende ontwerp wordt uitgewerkt en volgens planning in 2009 gerealiseerd. 

De kop van de Pontsteiger is een prominente locatie aan de zuidelijke IJ-oevers en vanwege haar buitendijkse ligging complex. Het gebied is het eerste deel van het stedebouwkundige plan Houthaven wat in ontwikkeling wordt gebracht. Op termijn wordt hier een woongebied gerealiseerd met ongeveer 1700 woningen en 52.000 vierkante meter bedrijfsruimte. 

Reageer op dit artikel