nieuws

Personalia – Monumentenspecialist Rob Apell overleden

Geen categorie

Op zaterdag 28 oktober is onverwacht ir. Rob Apell overleden. Apell was adviseur monumentenbeleid van de Rijksbouwmeester.

Rob Apell (1946) studeerde bouwkunde aan de toenmalige Technische Hogeschool (TU) in Delft, waarbij hij zich specialiseerde op het terrein van restauratie. Na het vervullen van zijn dienstplicht werd hij medewerker van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, waar hij met name als hoofd van de regio west een groot aantal belangrijke restauraties heeft begeleid. Na zijn werk bij de Rijksdienst werd hij directeur van het gemeentelijk monumentenbureau van Amsterdam. 

Sinds 1999 was hij als adviseur monumentenbeleid verbonden aan het Bureau – later atelier – van de Rijksbouwmeester (Rijksgebouwendienst). In die hoedanigheid begeleidde hij enkele belangrijke restauratieprojecten, zoals de renovaties van het Rijksmuseum in Amsterdam en het Muiderslot en de restauratie van het huis De Trompenburg in ’s-Graveland. Tot zijn overlijden was hij onder meer betrokken bij de aanstaande verbouwing van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, de herbestemming van het historische gevangeniscomplex aan de Noordsingel in Rotterdam en het opzetten van nieuwe methoden voor bouwhistorisch onderzoek.

Namens het Ministerie van VROM had hij zitting in de adviescommissie voor de aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten in het kader van de Monumentenwet.

Rob Apell is, binnen en buiten zijn ambtelijk dienstverband, altijd zeer betrokken geweest bij nationale en internationale organisaties op het terrein van monumentenzorg. Hij had een bijzondere belangstelling voor het Nederlands erfgoed overzee, met name in ‘De West’. Hij was in de loop van de jaren, onder meer als bestuurslid, actief binnen de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, ICOMOS, UNESCO en de stichtingen voor het beheer van Forteiland Pampus, kasteel Huis Amerongen en het Van Doesburghuis (Meudon, Fr.).

Voor atelier Rijksbouwmeester en de Rijksgebouwendienst is het overlijden van Rob Apell op professioneel maar zeker ook op persoonlijk vlak een zeer groot verlies.

Bron: atelier Rijksbouwmeester

Reageer op dit artikel