nieuws

De Randstad bestaat niet

Geen categorie

De Randstad functioneert niet als een samenhangend geheel. De grote steden vullen elkaar nauwelijks aan en ze zijn slechts in beperkte mate met elkaar verbonden. Dat wordt gesteld in de studie ‘Vele steden maken nog geen Randstad’ van het Ruimtelijk Planbureau (RPB).

In Nederland woont en werkt driekwart van de beroepsbevolking in hetzelfde stadsgewest. Daarin is de laatste jaren weinig verandering opgetreden. Bovendien gaan de stadsgewesten in de Randstad steeds meer op elkaar lijken; van specialisatie is geen enkele sprake. Volgens het RPB heeft het dan ook geen zin om de Randstad onder te brengen in een nieuwe provincie.

De enige uitzondering hierop wordt gevormd door Amsterdam. De hoofdstad werkt meer dan de andere grote steden als een magneet. ‘Vanuit alle delen van de Randstad, maar ook vanuit de rest van het land, worden de relaties gericht op Amsterdam steeds sterker’, zo staat in het onderzoek. Het Planbureau acht het niet onmogelijk, dat deze regio zich opnieuw ontwikkelt tot de onbetwiste metropool van Nederland.

Reageer op dit artikel