nieuws

Project – Stedebouwkundigplan Kempkensberg Groningen wordt vervolgd

Geen categorie

Op de Kempkensberg in Groningen komt een gezamenlijk kantoor voor de Informatie Beheer Groep (IB-Groep) en de Belastingdienst. De Rijksgebouwendienst heeft de aanbesteding conform de Europese regelgeving aangekondigd. Het stedebouwkundige plan, waarvan het ontwerp is gemaakt door Quadrat uit Rotterdam, wordt verder uitgewerkt met daarin ook ruimte voor woningbouw op de locatie Engelse Kamp. Het bouwproject moet optimaal worden ingepast in de omgeving, met aandacht naar de ecologische randvoorwaarden.

Project – Stedebouwkundigplan Kempkensberg Groningen wordt vervolgd

Het rijkskantoor (47.000 vierkante meter bvo) gaat onderdak bieden aan ongeveer 2500 medewerkers. Verder komt er een parkeergarage voor 675 auto’s en 1500 fietsen met daarboven een openbare stadstuin. 

In het zuidelijke deel van het plangebied is ruimte voor 200 woningen. Tussen de nieuwe kantoren en de woonclusters komt een appartementengebouw die de openbare stadstuin begrenst.

Kempkensberg is een van de landelijke pilots waartoe het kabinet enkele jaren geleden heeft besloten. Het is het eerste grote nieuwbouwproject van de Rgd dat volgens een nieuw aanbestedingsconcept tot stand komt. Ontwerp, bouw, financiering, exploitatie en onderhoud worden in één pakket voor een periode van in principe twintig jaar aan de markt uitbesteed. Alleen marktpartijen waarin deze disciplines, dan wel een belangrijk deel daarvan, zijn vertegenwoordigd, kunnen op de aanbesteding intekenen. In de praktijk betekent dit, dat markpartijen zich zullen organiseren in consortia. 

Naar verwachting gaat het uitgewerkte stedebouwkundige plan samen met het bestemmingsplan begin 2007 de inspraak in. Als alles volgens schema verloopt zal de bouw in de loop van 2008 starten. In 2011 moet deze eerste fase van het plan Kempkensberg zijn voltooid, waarna waarschijnlijk in 2014 een tweede fase volgt met onder meer kantorenbouw. 

www.vrom.nl/rijksgebouwendienst

Reageer op dit artikel