nieuws

Product techniek – Revolutionaire heipaal

Geen categorie

Het bedrijf Betonson brengt een nieuwe heipaal op de markt onder de naam Pluspaal. De paal is door een gewichtsreductie veel gemakkelijker te hanteren en heeft grote milieuvoordelen. Voor de Pluspaal is eenderde minder grondstoffen nodig.

Product techniek – Revolutionaire heipaal

De Pluspaal is een voorgespannen prefab heipaal met een gewichtbesparend element van gerecycled EPS. De Pluspaal is net zo stevig en bruikbaar als de massieve betonnen heipaal, alleen is zij afhankelijk van de lengte tot 35 procent lichter. Hierdoor kunnen meer heipalen tegelijkertijd worden getransporteerd en is de verwerkbaarheid op de bouwplaats verbeterd. De Pluspaal scoort ook beter dan de traditionele houten paal met betonopzetter. 

Voor het toetsen van het milieueffect heeft onderzoeksinstituut NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) de Pluspaal onderzocht en gecertificeerd met het Dubokeur. Directeur dr. ir. Michael Haas van het NIBE: “Aandacht voor het milieu staat in de bouwwereld nadrukkelijk op de agenda. Met de Pluspaal kan de bouwwereld op grote schaal gehoor geven aan de grote behoefte om duurzamer te bouwen dan nu het geval is.”

De Pluspaal is even duur als traditionele heipalen.

www.betonson.com

Reageer op dit artikel